Over Gabriëlle Nijhuis

Het uigangspunt voor mijn huidige werkzaamheden binnen de praktijk wordt gevormd door holistische massagetherapie.

De opleiding tot Holistisch Massagetherapeut bij Holos Academie in Utrecht bestond uit het leren werken met diverse massagetechnieken gevolgd door een gedegen ontwikkelingstraject om op therapeutisch niveau mensen te kunnen behandelen en begeleiden. Al vele jaren bewandel ik mijn persoonlijke pad van bewustwording en zelfreflectie. De opleiding heeft daar een professionele verdieping aan gegeven.

Behalve voorafgaand aan en binnen de opleiding heb ik in dat verband ook vele trainingen en workshops gevolgd op mijn eigen weg van zelfonderzoek. Zo heb ik de jaartraining ProBe (Procesmatig Begeleiden) o.l.v. Jelle Bode en Corma Ruijgrok gevolgd, waarin ik mij dieper leerde te verbinden met onderliggende systemen, overtuigingen die iemand (mijzelf incluis) maken tot wie hij/zij is.

Daar bewustwording op krijgen is essentieel voor heling op dieper niveau. Dit ondersteunt mijn vermogen om te herkennen waar iemand is in zijn/haar proces en daar op aan te kunnen sluiten.

In 2012 volgde ik de opleiding tot Life Coach aan het Health Balance Instituut. Ik merk dat veel mensen behoefte hebben aan een coaching op maat, om hun leven in een betere balans te brengen. Mijn taak is het om de antwoorden die iedereen in zich draagt, naar boven te brengen op een ogenschijnlijk vastgelopen weg of in een moeilijke periode die om ondersteuning vraagt.

Om mijn passie voor gezond leven nog meer over te kunnen brengen, heb ik ook de training gevolgd tot Colon Hydrotherapeut bij Coventina-Academie voor opleiding tot Colon Hydrotherapeut.

Bovendien levert mijn achtergrond als A-verpleegkundige een veilige en stevige basis om ook mensen met een medische ziektegeschiedenis veilig te kunnen behandelen.

Dru Yoga meditatiedocent

In mijn persoonlijke leven heeft meditatie - en de spirituele verdieping die daarmee samenhangt - van alles wat ik in mijn leven geleerd en onderzocht heb, mij wellicht het meest vervuld. In toenemende mate ervaar ik een diepe drijfveer om mijn ervaring en inzicht hierin door te kunnen geven aan zoveel mogelijk mensen omdat ik weet en zie hoezeer het mensen kan ondersteunen in hun proces. In oktober 2017 ben ik daarom begonnen met de opleiding tot meditatiedocent aan de Dru Yoga en Meditatie Opleiding in Arnhem.

Deze tweejarige Dru-opleiding loopt door tot najaar 2019 en biedt mij naast een persoonlijke enorme verdieping een gedegen basis om op meerdere manieren dit in mijn werkvormen te kunnen integreren. Kenmerkend voor Dru-meditatie is de speciale manier waarop het ‘in stilte zitten’ wordt voorbereid. Bewegingen uit de Dru Yoga, een diepe ontspanning en concentratie-oefeningen maken daar deel vanuit. Dru-meditatie is ook heel geschikt voor mensen die nog niet veel ervaring hebben met mediteren.

In het najaar van 2018 wil ik starten met groepen, en op verschillende manieren trainingen en workshops geven en (doorgaande) groepen begeleiden om de liefde voor meditatie en spirituele verdieping door te geven.

Bezoek ook eens mijn Facebook-pagina!