Wat betekent 'holistisch'?

'Holistisch' is afgeleid van het Oud-Griekse woord holos, dat 'heelheid' betekent. 

De mens wordt in de holistische zienswijze als een 'heelheid' beschouwd van verschillende niveaus: lichamelijk, geestelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. Een verstoring van één van deze niveaus heeft daarmee dan ook gevolgen voor de andere niveaus.

Symptomen zijn waardevolle signalen van disbalans

De hele beleving van je bestaan laat zijn sporen na of zet zich vast in je lichaam. Van jongs af aan bouw je ervaringen op die een lichamelijke weerslag hebben. En omdat de mens als organisme voortdurend (maar vaak onbewust) op zoek is naar de juiste balans zal hij bij een verstoring er alles aan doen om die te hervinden en daar kunnen de zogenaamde "klachten" in beeld komen.

In tegenstelling tot hoe we het soms ervaren worden Klachten en symptomen in de holistische visie dan ook niet als vervelende stoorzenders gezien, maar als waardevolle signalen die aangeven dat er sprake is van een disbalans.

Leren luisteren naar je lichaam

Deze signalen hebben een belangrijke functie en willen gehoord/gevoeld gaan worden. De volgende stap/uitdaging is om zónder oordeel waar te nemen wat er te voelen is; er op dát moment helemaal bij te zijn, contact mee te maken. Je lichaam kan veel verborgen wijsheid over wie je werkelijk bent aan het licht brengen. Luisteren naar je lichaam kan je helpen deze wijsheid in het bewustzijn te brengen.

Samen kunnen we hierin op zoek gaan als je dat wilt. Zoeken en aanwezig zijn in het voelen in plaats van in het verstand.

Bij een holistische massage en massagetherapie nodigt het aanraken en masseren je dan ook uit om contact te maken met dat deel van je waarin voelen vóór het denken komt. Binnen een massagesessie kan ik verschillende massagetechnieken toepassen.